Spółka „Targowiska” Sp. z o.o. zaprasza Państwa do udziału w organizowanym już po raz szósty Jarmarku Wielkanocnym w Poznaniu.

Tym razem będzie nieco inaczej niż w latach ubiegłych, gdyż wychodząc naprzeciw Państwa sugestiom lub  przychylając się do Państwa sugestii skróciliśmy nieco termin jego trwania z 13 do 9 dni. Jarmark Wielkanocny rozpocznie się w sobotę 17 marca i potrwa do niedzieli 25 marca. Zmianie ulegnie także lokalizacja Jarmarku Wielkanocnego- w tym roku odbędzie się on na Placu Wolności w Poznaniu.

Zmiana miejsca organizacji Jarmarku podyktowana została koniecznością przeprowadzenia w miesiącu marcu prac inwentaryzacyjnych i  geoskanowania płyty Starego Rynku w celu przygotowania jej do kompleksowej rewitalizacji. Decyzją władz Miasta wszystkie zwyczajowo organizowane na Starym Rynku imprezy na czas trwania remontu jego płyty muszą znaleźć inne miejsce na organizację.

Mając jednak na uwadze masowe zainteresowanie ostatnim Betlejem Poznańskim, które częściowo odbywało się właśnie na Placu Wolności jesteśmy przekonani, że ta właśnie lokalizacja jest optymalną dla tegorocznego Jarmarku Wielkanocnego.

Zapraszamy Państwa do przesyłania zgłoszeń udziału

Zgłoszenie udziału