Zarząd Spółki „Targowiska” informuje, że pozostaje w stałym kontakcie z Zespołem ds. monitorowania zagrożeń związanych z koronawirusem SARS-CoV-2 na terenie Miasta Poznania.
Na dzień dzisiejszy Zespół ten nie wydał zaleceń zamknięcia obiektów handlowych.

W związku z powyższym Zarząd Spółki „Targowiska” na dzień dzisiejszy nie znajduje podstaw do zamknięcia placów targowych.

Decyzja o podjęciu handlu na targowiskach należy do kontrahentów.