O fakcie przeniesienia się Zielonego Targu w inną lokalizację Zarząd Spółki Targowiska dowiedział się za pośrednictwem mediów społecznościowych. Z uzyskanych informacji wynika, że powodem zmiany lokalizacji jest podwyżka cen za wywóz odpadów. Na wstępie pragniemy jednak zaznaczyć, że spółka nie ma wpływu na wzrost cen. O zaistniałej sytuacji zadecydowała sytuacja na rynku oraz zmiana przepisów prawa. Co więcej, jako spółka poczyniliśmy wszystkie możliwe kroki, aby podwyżki nie były dotkliwie odczuwalne. Koszty wywozu odpadów mogą zostać zmniejszone dzięki sumiennej segregacji.

Zarząd Spółki Targowiska ma świadomość, że produkcja ekologiczna jest kosztowna. Zwracamy jednakże uwagę, że szczególnie od „ekologów” spodziewaliśmy się większego zrozumienia konieczności segregacji odpadów i  świadomości z ponoszenia związanych z tym kosztów.

Poza tym, jeśli kupcy Zielonego Targu „zostaliby zwolnieni” z opłat za wywóz odpadów konieczne byłoby obciążenie nimi pozostałych kupców z Placu Bernardyńskiego, handlujących tam na stałe, od poniedziałku do piątku. Takie rozwiązanie jest niedopuszczalne, bowiem stanowi przykład nierównego traktowania. Zarząd Spółki Targowiska zwraca uwagę, że przy opłatach za wywóz odpadów kupców z Zielonego Targu nie można traktować bardziej ulgowo od kupców z pozostałych targowisk.

Podwyżki opłat za wywóz odpadów

Wprowadzone na poznańskich targowiskach wyższe opłaty za wywóz odpadów wynikają z przeprowadzonego przez Spółkę przetargu oraz jakości prowadzonej przez kupców segregacji odpadów. Dlatego konieczne było zaktualizowanie cenników na targowiskach.

Do tej pory opłata dzienna za 1 m² powierzchni zawierała częściowo opłatę za wywóz odpadów, ale nie pokrywała całości nowego zamówienia, dlatego została wprowadzona dodatkowa opłata „czynsz zmienny”. Jak sama nazwa wskazuje czynsz ulega zmianie w zależności od ilości wywiezionych odpadów, na co bezpośrednio wpływa prawidłowość ich segregacji.

W trakcie spotkań z przedstawicielami wszystkich targowisk, Spółka zwracała szczególną uwagę, iż dzięki prawidłowej segregacji odpadów przez kupców będą oni mieli wpływ na zmniejszenie kosztów ich wywozu, a co za tym idzie na wysokość ponoszonych opłat.

Dla przykładu, dla kontrahentów Rynku Bernardyńskiego, którzy handlują tylko w soboty w ramach Zielonego Targu opłata ta początkowo wynosiła 5,40 zł/1m² stanowiska, ale dzięki prowadzonej przez wszystkich kupców tego targowiska prawidłowej, rzetelnej  segregacji opłaty na sierpień zmniejszyły się do kwoty 2,00 zł/1m². Oznacza to, że kontrahent wynajmujący stanowisko o powierzchni 5 m² zamiast 27,00 zł zapłaci za śmieci 10,00 zł za każdą sobotę.

Temat odpadów od momentu wprowadzenia zmian ustawodawczych i przede wszystkim  wzrost kosztów odbioru śmieci stanowił problem finansowy dla kupców na wszystkich targowiskach. Zarząd Spółki stoi więc na stanowisku, że inne, ulgowe potraktowanie kupców Zielonego Targu w kwestii opłat mogłoby wywołać protest pozostałych kupców, którzy zostaliby obciążeni kosztem wywozu ich odpadów (Zielonego Targu).

Spółka docenia fakt, że  kupcy  z Zielonego Targu swoją obecnością na Placu Bernardyńskim stanowią pewną wartość dodaną, ale nie może traktować ich w kwestii opłat za wywóz odpadów bardziej ulgowo od kupców z pozostałych targowisk.

Działania na rzecz Zielonego Targu

Spółka Targowiska podjęła wiele działań w celu poprawy standardów na Placu Bernardyńskim, także z myślą o działaniu Zielonego Targu. Na jego potrzeby zwolniono w soboty kilka stanowisk handlowych, zajmowanych dotychczas przez innych handlujących. 

Z uwagi na to, że targowisko w tym miejscu nie potrzebowało dotąd ogólnego dostępu do energii elektrycznej, specjalnie na potrzeby działania Zielonego Targu spółka uzbroiła teren targowiska w dodatkową linię elektryczną. Stragany zostały wyposażone w gniazda elektryczne. Zainstalowane zostały także dodatkowe gniazda elektryczne umożliwiające dostęp do energii stanowiskom przeznaczonym do sprzedaży mobilnej (foodtrucki). 

Dwukrotnie zmieniono organizację ustawienia straganów na placu – dla zwiększenia komfortu sprzedaży i dokonywania zakupów przez klientów Zielonego Targu zlikwidowanych zostało 5 stałych straganów.

Spółka mając na uwadze zainteresowanie mieszkańców i dostrzegając wyjątkowość prowadzonej przez Zielony Targ działalności zabezpieczała dla nich stoiska handlowe.

Zielony Targ zapraszany był również  jako partner do udziału w organizowanych warsztatach na temat przyszłości poznańskich targowisk,  jarmarkach i innych wydarzeniach organizowanych przez Spółkę Targowiska.