Zarząd Spółki „Targowiska” Sp. z o.o.  w porozumieniu z Zespołem ds. monitorowania zagrożeń związanych z koronawirusem SARS-CoV-2 na terenie Miasta Poznania w dniu dzisiejszym podjął decyzję o niezamykaniu targowisk pod warunkiem spełnienia następujących  wytycznych:

  1. kontrahent chcący handlować na targowisku musi bezwzględnie:
    • zaopatrzyć się w tabliczkę informującą klientów o zakazie samodzielnego wyboru towaru (Towar podaje wyłącznie sprzedawca),
    • używać indywidualnych środków ochrony (rękawiczki jednorazowe) oraz umieścić w widocznym miejscu tabliczki informujące klientów o obowiązku zachowania bezpiecznej odległości między kupującymi ( 1,5m- 2 m),
  1. w przypadku handlu prowadzonego w pawilonach handlowych należy bezwzględnie:
    1. stworzyć strefę buforową tj. po złożeniu zamówienia przez klienta towar podawać będzie sprzedawca na zewnątrz pawilonu- dotyczy to zarówno pawilonów spożywczo-przemysłowych jak i kwiaciarni.

Inkasenci codziennie będą sprawdzać czy wszystkie w/w wytyczne są spełniane.

W przypadku nie dostosowania się do wytycznych Zarząd Spółki „Targowiska” będzie zmuszony do zamknięcia targowiska.

Liczymy na Państwa zrozumienie i zastosowanie się do powyższych procedur

Zarząd Spółki „Targowiska” Sp. z o.o.