Zapraszamy do zapoznania się z zarządzeniem:

Zarządzenie Nr 4_2024 z dnia 25 czerwca 2024r. zmieniające Zarządzenie Nr 22_2019 z póź. zm. w spr. wprowadzenia zmiany w tabeli stawek opłat eksp. R. Jeżycki

Załącznik do Zarządzenia Nr 4_2024_Regulamin korzystania z placu handlowego na targowisku Rynek Jeżycki