Zapraszamy do zapoznania się z zarządzeniem:

Zarządzenie Nr 3_2024 z dnia 25 czerwca 2024r. zmieniające Zarządzenie Nr 22_2019 z póź. zm. w spr. wprowadzenia zmiany w tabeli stawek opłat eksp. R. Jeżycki

załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 3_2024 z 25 czerwca 2024r. zmieniającego Zarządzenie Nr 22_20019 z późn. zm. w sprawie zmiany w tabeli stawek opłat