Zachęcamy do zapoznania się z zarządzeniem: Zarządzenie nr 8_2023 w sprawie zasad naliczania oraz poboru opłat za energię elektryczną na targowisku Rynek Wildecki