Zapraszamy do zapoznania się z zarządzeniem:

Zarządzenie_nr_8_2022 z dnia 14 marca 2022 w sprawie zarządzenie w sprawie zasad naliczania oraz poboru opłat za energię elektryczną na targowiskach