Zarząd Spółki „TARGOWISKA” Sp. z o.o. w Poznaniu zaprasza na I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Spółki

Szczegóły w załącznikach:

Ogłoszenie
OŚWIADCZENIE
REGULAMIN
Zgłoszenie udziału