Targowiska Sp. z o.o. ul. Górecka 104 61-483 Poznań
Tel. 61 852 04 92 / 61 852 07 96
biuro@targowiska.com.pl
12 lut 2021

Odwołanie Przetargu na zbycie nieruchomości

Poznań, dnia 11 lutego 2021 r

„TARGOWISKA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

 ODWOŁANIE PRZETARGU NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI

 

Działając na podstawie §3 ust. 9 Regulaminu zbywania nieruchomości w spółce „TARGOWISKA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz w zw. z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, niniejszym spółka „TARGOWISKA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością odwołuje drugie postępowanie przetargowe na sprzedaż nieruchomości położonej na działce 4/2 o pow. 0,0772m2, przy ul. Roboczej 25 w Poznaniu, wyznaczone na 15 lutego 2021 r., na godzinę 10:00. Przyczyną odwołania postępowania przetargowego jest uchylenie uchwały nr 8/2020 z dnia 15 czerwca 2020 r. Zgromadzenia Wspólników spółki „TARGOWISKA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości przy ulicy Roboczej 25 w Poznaniu. Wpłacone wadium zostanie zwrócone niezwłocznie,  nie później niż w terminie trzech dni od odwołania niniejszego przetargu. Informację o odwołaniu przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Poznań, w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Spółki oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie Spółki.

 

Prezes Zarządu Spółki
                                                                                                               Iwona Rafińska

17 mar 2020

Usługi odbioru i transportu odpadów z targowisk w Poznaniu

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Usługi odbioru i transportu odpadów z targowisk, Jarmarków i Kiermaszy w Poznaniu, zarządzanych przez „TARGOWISKA” Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu”.

Załączniki:
Ogłoszenie usługi wywozu 2020
SPECYFIKACJA wywóz 2020 v
załącznik nr 1 do opisu technicznego (002)v
Załącznik nr 1 do SIWZ i Umowy v załącznik nr 2 do opisu technicznego I i II 2020
załącznik nr 2 Oferta
załącznik nr 3 do opisu technicznego
załącznik nr 3 do siwz Oświadczenie spełnienie warunków załącznik nr 4 do opisu Harmonogramy wywozu V-XII i III – IV
załącznik nr 4 do siwz Brak podstaw wykluczenia
załącznik nr 5 do opisu technicznego Harmonogramy wywozu I-II
załącznik nr 5 do siwz Przynależność do grupy kapitałowej
załącznik nr 6 do SIWZ Wykaz usług
załącznik nr 6 Harmonogramy wywozu V-IX i IV Bukowska załącznik nr 7 do SIWZ Potencjał techniczny
załącznik nr 7 Harmonogramy wywozu V VI IX oraz XII załącznik nr 8 do Umowy Oświadczenie i wykaz pracowników v
załącznik nr 8 Harmonogramy wywozu I-II
załącznik nr 9 WYWOZY KONTENER KIERMASZ ŚW. MARCIN 2020
załącznik nr 9 Wzór umowy
załącznik nr 10 do Umowy, Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
załącznik nr 10 WYWOZY KONTENER ŚWIĘTOJAŃSKI 2020
załącznik nr 11 do opisu technicznego WYWOZY KONTENER WIELKANOCNY 2021
załącznik nr 11 do Umowy, Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
załącznik nr 12 do opisu technicznego WYWOZY KONTENER BETLEJEM POZNAŃSKIE 2020
Załącznik nr 13 WYWOZY KONTENER KIERMASZ JUNIKOWO 2020

Facebook


Warning: Use of undefined constant php - assumed 'php' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /wp-content/plugins/arscode-social-slider/fblb_slider.php on line 47