Przedstawiamy informację o wyborze najkorzystniejszej oferty ws. Budowy Targowiska ŚWIT.
Szczegóły w załączniku

20180216 TARGOWISKA_Targowisko_swit_informacja o wyborze