Zachęcamy do zapoznania się z informacją o wyborze najkorzystniejszej oferty na odbiór odpadów z targowisk.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty