Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługi porządkowe na placach targowiskowych i Jarmarkach: załącznik