Zachęcamy do zapoznania się z ogłoszeniem o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Usługi odbioru i transportu odpadów z 10 targowisk w Poznaniu, zarządzanych przez
„TARGOWISKA” Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu”.

Ogłoszenie usługi wywozu 2018

SPECYFIKACJA

załacznik nr 1 do opisu technicznego

załacznik nr 2 do opisu technicznego – I i II

Załącznik nr 1 do SIWZ i Umowy

załącznik nr 2 Oferta

załącznik nr 3 Oświadczenie spełnienie warunków

załącznik nr 3_Harmonogramy wywozu V-XII i III – IV

załącznik nr 4 brak podstaw wykluczenia

załącznik nr 4_Harmonogramy wywozu I-II

załącznik nr 5 Przynależność do grupy kapitałowej

załącznik nr 5_Harmonogramy wywozu V-IX i IV Bukowska

załącznik nr 6 Wykaz usług

załącznik nr 7 Potencjał techniczny

załącznik nr 8 Oświadczenie i wykaz pracowników

załącznik nr 9 Wzór umowy