Targowiska Sp. z o.o. ul. Górecka 104 61-483 Poznań
Tel. 61 852 04 92 / 61 852 07 96
biuro@targowiska.com.pl
18 sie 2020

Oświadczenie Spółki Targowiska w sprawie Zielonego Targu na Placu Bernardyńskim w Poznaniu

O fakcie przeniesienia się Zielonego Targu w inną lokalizację Zarząd Spółki Targowiska dowiedział się za pośrednictwem mediów społecznościowych. Z uzyskanych informacji wynika, że powodem zmiany lokalizacji jest podwyżka cen za wywóz odpadów. Na wstępie pragniemy jednak zaznaczyć, że spółka nie ma wpływu na wzrost cen. O zaistniałej sytuacji zadecydowała sytuacja na rynku oraz zmiana przepisów prawa. Co więcej, jako spółka poczyniliśmy wszystkie możliwe kroki, aby podwyżki nie były dotkliwie odczuwalne. Koszty wywozu odpadów mogą zostać zmniejszone dzięki sumiennej segregacji.

Zarząd Spółki Targowiska ma świadomość, że produkcja ekologiczna jest kosztowna. Zwracamy jednakże uwagę, że szczególnie od „ekologów” spodziewaliśmy się większego zrozumienia konieczności segregacji odpadów i  świadomości z ponoszenia związanych z tym kosztów.

Poza tym, jeśli kupcy Zielonego Targu „zostaliby zwolnieni” z opłat za wywóz odpadów konieczne byłoby obciążenie nimi pozostałych kupców z Placu Bernardyńskiego, handlujących tam na stałe, od poniedziałku do piątku. Takie rozwiązanie jest niedopuszczalne, bowiem stanowi przykład nierównego traktowania. Zarząd Spółki Targowiska zwraca uwagę, że przy opłatach za wywóz odpadów kupców z Zielonego Targu nie można traktować bardziej ulgowo od kupców z pozostałych targowisk.

Podwyżki opłat za wywóz odpadów

Wprowadzone na poznańskich targowiskach wyższe opłaty za wywóz odpadów wynikają z przeprowadzonego przez Spółkę przetargu oraz jakości prowadzonej przez kupców segregacji odpadów. Dlatego konieczne było zaktualizowanie cenników na targowiskach.

Do tej pory opłata dzienna za 1 m² powierzchni zawierała częściowo opłatę za wywóz odpadów, ale nie pokrywała całości nowego zamówienia, dlatego została wprowadzona dodatkowa opłata „czynsz zmienny”. Jak sama nazwa wskazuje czynsz ulega zmianie w zależności od ilości wywiezionych odpadów, na co bezpośrednio wpływa prawidłowość ich segregacji.

W trakcie spotkań z przedstawicielami wszystkich targowisk, Spółka zwracała szczególną uwagę, iż dzięki prawidłowej segregacji odpadów przez kupców będą oni mieli wpływ na zmniejszenie kosztów ich wywozu, a co za tym idzie na wysokość ponoszonych opłat.

Dla przykładu, dla kontrahentów Rynku Bernardyńskiego, którzy handlują tylko w soboty w ramach Zielonego Targu opłata ta początkowo wynosiła 5,40 zł/1m² stanowiska, ale dzięki prowadzonej przez wszystkich kupców tego targowiska prawidłowej, rzetelnej  segregacji opłaty na sierpień zmniejszyły się do kwoty 2,00 zł/1m². Oznacza to, że kontrahent wynajmujący stanowisko o powierzchni 5 m² zamiast 27,00 zł zapłaci za śmieci 10,00 zł za każdą sobotę.

Temat odpadów od momentu wprowadzenia zmian ustawodawczych i przede wszystkim  wzrost kosztów odbioru śmieci stanowił problem finansowy dla kupców na wszystkich targowiskach. Zarząd Spółki stoi więc na stanowisku, że inne, ulgowe potraktowanie kupców Zielonego Targu w kwestii opłat mogłoby wywołać protest pozostałych kupców, którzy zostaliby obciążeni kosztem wywozu ich odpadów (Zielonego Targu).

Spółka docenia fakt, że  kupcy  z Zielonego Targu swoją obecnością na Placu Bernardyńskim stanowią pewną wartość dodaną, ale nie może traktować ich w kwestii opłat za wywóz odpadów bardziej ulgowo od kupców z pozostałych targowisk.

Działania na rzecz Zielonego Targu

Spółka Targowiska podjęła wiele działań w celu poprawy standardów na Placu Bernardyńskim, także z myślą o działaniu Zielonego Targu. Na jego potrzeby zwolniono w soboty kilka stanowisk handlowych, zajmowanych dotychczas przez innych handlujących. 

Z uwagi na to, że targowisko w tym miejscu nie potrzebowało dotąd ogólnego dostępu do energii elektrycznej, specjalnie na potrzeby działania Zielonego Targu spółka uzbroiła teren targowiska w dodatkową linię elektryczną. Stragany zostały wyposażone w gniazda elektryczne. Zainstalowane zostały także dodatkowe gniazda elektryczne umożliwiające dostęp do energii stanowiskom przeznaczonym do sprzedaży mobilnej (foodtrucki). 

Dwukrotnie zmieniono organizację ustawienia straganów na placu – dla zwiększenia komfortu sprzedaży i dokonywania zakupów przez klientów Zielonego Targu zlikwidowanych zostało 5 stałych straganów.

Spółka mając na uwadze zainteresowanie mieszkańców i dostrzegając wyjątkowość prowadzonej przez Zielony Targ działalności zabezpieczała dla nich stoiska handlowe.

Zielony Targ zapraszany był również  jako partner do udziału w organizowanych warsztatach na temat przyszłości poznańskich targowisk,  jarmarkach i innych wydarzeniach organizowanych przez Spółkę Targowiska.

29 lip 2020

Ekotargowiska

Targowiska wraz z Jedzielnią oraz Miastem Poznań
zapraszają na niezwykłe EKO wydarzenie – EKOTARGOWISKO.
📣 8.08
⏰ 10:00 – 15:00
📌 Rynek Wildecki
Podczas Ekotargowiska będziecie Państwo mieli okazję spotkać się z lokalnymi Wildeckimi restauracjami – na chwilę przed rozpoczęciem wydarzenia ogłosimy, które z nich pojawią się na Rynku 😉
Ponadto w każdą sobotę, począwszy od 📌18.07 do 5.09 (z wyłączeniem soboty 15.08)📌 będziemy się z Państwem spotykać na warsztatach ekologicznych, które będą przeprowadzone w następujących lokalizacjach:
📌 18.07.
10:00 – 13:00 – Rynek Jeżycki
📌 25.07
10:00 – 13:00 – Rynek Świt
📌 1. 08
10:00 – 13:00 – Rynek Wielkopolski
📌 8.08
10:00 – 13:00 – Rynek Wildecki
📌 22.08
10:00 – 13:00 – Rynek Łazarski
📌 29.08
10:00 – 13:00 – Rynek Bernardyński
📌 5.09
10:00 – 13:00 – Racjonalizatorów
Podczas warsztatów, odwiedzającym będziemy wręczać torby ekologiczne oraz siatki wielokrotnego użytku na owoce i warzywa.
Zapraszamy serdecznie! Śledźcie nas na Facebooku oraz wydarzeniu.

 

01 cze 2020

Nowa opłata eksploatacyjna (czynsz zmienny)

Szanowni Państwo,

ze względu na wzrost kosztu usługi wywozu odpadów z zarządzanych przez Spółkę targowisk, z dniem 1 czerwca 2020 wprowadziliśmy zmiany odnośnie opłaty eksploatacyjnej (tzw. czynsz zmienny).

Treść zarządzenia: Zarządzenie Prezesa Zarządu nr 16 z dnia 27 maja 2020r w sprawie wprowadzenia nowej opłaty eksploatacyjnej tzw. czynsz zmienny na targowiskach Spółki

Załączniki:

załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 16- wartość szacunkowa wywozów odpadów R. Jeżycki
załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 16- wartość szacunkowa wywozów odpadów R. Bernardyński
załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 16- wartość szacunkowa wywozów odpadów R. Wildecki
załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 16- wartość szacunkowa wywozów odpadów R. Wielkopolski
załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 16- wartość szacunkowa wywozów odpadów R. Świt
załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 16- wartość szacunkowa wywozów odpadów R. Łazarski
załącznik nr 7 do Zarządzenia nr 16- wartość szacunkowa wywozów odpadów Bukowska
załącznik nr 8 do Zarządzenia nr 16- wartość szacunkowa wywozów odpadów Racjonalizatorów
załącznik nr 9 do Zarządzenia nr 16- wartość szacunkowa wywozów odpadów Dolna Wilda
załącznik nr 10 do Zarządzenia nr 16- tabela szacunkowych wartości czynszu zmiennego R. Jeżycki
załącznik nr 11 do Zarządzenia nr 16- tabela szacunkowych wartości czynszu zmiennego R. Bernardyński
załącznik nr 12 do Zarządzenia nr 16- tabela szacunkowych wartości czynszu zmiennego R. Wildecki
załącznik nr 13 do Zarządzenia nr 16- tabela szacunkowych wartości czynszu zmiennego R. Wielkopolski
załącznik nr 14 do Zarządzenia nr 16- tabela szacunkowych wartości czynszu zmiennego R. Świt
załącznik nr 15 do Zarządzenia nr 16- tabela szacunkowych wartości czynszu zmiennego R. Łazarski
załącznik nr 16 do Zarządzenia nr 16- tabela szacunkowych wartości czynszu zmiennego Bukowska
załącznik nr 17 do Zarządzenia nr 16- tabela szacunkowych wartości czynszu zmiennego Racjonalizatorów
załącznik nr 18 do Zarządzenia nr 16- tabela szacunkowych wartości czynszu zmiennego Dolna Wilda
załącznik nr 19 do Zarządzenia nr 16- tabela stawek R. Jeżycki
załącznik nr 20 do Zarządzenia nr 16- tabela stawek R. Bernardyński
załącznik nr 21 do Zarządzenia nr 16- tabela stawek R. Wildecki
załącznik nr 22 do Zarządzenia nr 16- tabela stawek R. Wielkopolski
załącznik nr 23 do Zarządzenia nr 16- tabela stawek R. Świt
załącznik nr 24 do Zarządzenia nr 16- tabela stawek R. Łazarski
załącznik nr 25 do Zarządzenia nr 16- tabela stawek R. Bukowska
załącznik nr 26 do Zarządzenia nr 16- tabela stawek Racjonalizatorów
załącznik nr 27 do Zarządzenia nr 16- tabela stawek Dolna Wilda

01 kw. 2020

Dezynfekcja stanowisk targowych

Ze względu na stan epidemii wprowadzony dnia 20 marca 2020 roku Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii, „Targowiska” Sp. z o.o informuje, iż na okres jednego miesiąca wprowadza cotygodniową dezynfekcję na targowiskach. Termin jej przeprowadzania może się wydłużyć lub skrócić w zależności od ogólnej sytuacji.

Harmonogram przeprowadzania dezynfekcji na straganach oraz na zewnętrznych częściach pawilonów:

 1. Rynek Jeżycki w dniach 4,11,18,24 kwietnia 2020r po godzinie 15:00
 2. Rynek Łazarski w dniach 4,11 kwietna 2020r. po godzinie 15:00
 3. Tymczasowy Rynek Łazarski w dniu 24 kwietnia 2020 po godzinie 15:00
 4. Rynek Wildecki w dniach 4,11,18,24 kwietnia 2020r po godzinie 15:00
 5. Rynek Pl. Wielkopolski w dniach 4,11,18,24 kwietnia 2020r po godzinie 15:00
 6. Rynek Pl. Bernardyński w dniach 4,11,18,24 kwietnia 2020r po godzinie 15:00
 7. Rynek Świt w dniach 4,11,18,24 kwietnia 2020r po godzinie 15:00
 8. Rynek Racjonalizatorów w dniach 4,11,18,24 kwietnia 2020r po godzinie 15:00
 9. Rynek Dola Wilda w dniach 4,11,18,24 kwietnia 2020r po godzinie 15:00

Jednocześnie zwracamy się z prośbą do naszych kontrahentów o nieutrudnianie prac firmie dezynfekcyjnej.

Z poważaniem
Zarząd Spółki Targowiska

30 mar 2020

Uruchomienie platformy zakupowej

Szanowni Państwo,                                                                                     

Wychodząc naprzeciw zmianom prawnym, które wymuszają od 18.10.2018 r. elektronizację zamówień publicznych, uruchamiamy Platformę Zakupową, która będzie podstawowym narzędziem komunikacji z Wykonawcami w trakcie prowadzonych postępowań przetargowych w zakresie zakupów poniżej  (postępowania regulaminowe) oraz powyżej progu (zgodnie z Prawem zamówień publicznych).

Oznacza to, że cały proces ofertowania prowadzony będzie w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Począwszy od dziś nasi Zamawiający odpowiedzialni za prowadzenie postępowań w zakresie dostaw, uług oraz robót budowalnych  będą wysyłać do Państwa, poprzez https://platformazakupowa.pl/, zaproszenie do składania ofert w wersji elektronicznej.

Jak to wygląda w praktyce:

 • Każdorazowo otrzymają Państwo w mailu od prowadzącego postępowanie link, który „przeniesie” bezpośrednio do postępowania,
 • Na stronie postępowania będzie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) oraz ewentualnie dodatkowe informacje (rysunek techniczny, wymagania dot. certyfikatów, itp.),
 • Państwo podajecie przy danej pozycji zamówienia propozycję swojej ceny i/lub inne parametry handlowe i techniczne oferty,
 • Całość zwrotnie przesyłacie Państwo do nas klikając przycisk „Złóż ofertę” na Platformie,
 • W postępowaniach prowadzonych zgodnie z Prawem zamówień publicznych (Pzp) wymagane będzie podpisanie oferty kwalifikowanym podpisem elektronicznym (czytaj więcej)

Dodatkowo, zawsze będą Państwo mogli monitorować nasze otwarte zapytania ofertowe na stronie https://platformazakupowa.pl/

Aby składać oferty, nie muszą Państwo jako Wykonawcy zakładać konta na https://platformazakupowa.pl/. Zachęcamy do założenia konta oraz zapisania się do naszego katalogu Wykonawców, gdyż będę Państwo mogli otrzymywać od nas dopasowane zaproszenia do postępowań.

Jedyny wymóg do spełnienia potrzebny z Państwa strony, by móc składać oferty,  to dostęp do Internetu oraz jednej z najpopularniejszych przeglądarek w najnowszej wersji: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. Dodatkowo w Zamówieniach zgodnych z Pzp ważny kwalifikowany podpis elektrniczny (wymóg prawny w całej Unii Europejskiej).

W przypadku pytań technicznych związanych z obsługą postępowań proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta 22 101 02 02 (pn-pt od 8:00 do 17:00), gdzie otrzymacie Państwo wsparcie techniczne.

Jesteśmy przekonani, że ten nowy wymiar współpracy między nami, przyniesie wymierne korzyści obu stronom.

Z wyrazami szacunku,

Zarząd Targowiska Sp. z o.o.

Facebook


Warning: Use of undefined constant php - assumed 'php' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /targowiska/wp-content/plugins/arscode-social-slider/fblb_slider.php on line 47