Targowiska Sp. z o.o. ul. Górecka 104 61-483 Poznań
Tel. 61 852 04 92 / 61 852 07 96
biuro@targowiska.com.pl
29 Kwi 2018

XXV edycja konkursu „Zielony Poznań”

Już po raz dwudziesty piąty Prezydent Miasta Poznania zaprasza mieszkańców Poznania do wzięcia udziału w konkursie „Zielony Poznań” na najpiękniejsze balkony, tarasy, ogrody przydomowe, działki na terenach Rodzinnych Ogrodów Działkowych i pasy zieleni.

Celem konkursu jest kształtowanie postaw proekologicznych mieszkańców w zakresie estetyki i kultury kształtowania terenów zieleni w miejscu zamieszkania, jak i w pracy. Rosnąca z roku na rok liczba mieszkańców, instytucji oraz podmiotów gospodarczych zgłaszających do konkursu swoje obiekty, jest przejawem zamiłowania poznaniaków do przyrody i wielkiej troski jaką darzą swoje najbliższe otoczenie. Do konkursu zgłaszają się nie tylko indywidualni mieszkańcy ukwiecający swoje
ogrody przydomowe, działki i balkony, ale także firmy i instytucje, które zielonymi aranżacjami upiększają Poznań oraz podwyższają walory estetyczne, wpływające na utrwalenie wizerunku Poznania postrzeganego zawsze jako miasto zieleni.\

Konkurs składa się z dwóch etapów (osiedlowy i miejski). W pierwszym etapie – osiedlowym konkursu, przedstawiciele Rad Osiedli, Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców bądź Zarządu Rodzinnych Ogrodów Działkowych dokonują w terminie do 20 lipca br. lustracji zgłoszonych obiektów. Najwyżej ocenione z nich przechodzą do etapu drugiego konkursu
– miejskiego. Miejska Komisja Konkursowa złożona z przedstawicieli Ogrodu Botanicznego, Katedry Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu oraz Katedry Roślin Ozdobnych Uniwersytetu Przyrodniczego, Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców, Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania i Urzędu Miasta, powołana przez Prezydenta Miasta Poznania, wybierze w terminie do 30 sierpnia br. najciekawsze i najwyżej punktowane obiekty zgłoszone w pięciu kategoriach konkursu.Regulamin oraz karty zgłoszeń dostępne są od 12 maja br. , w siedzibach Rad Osiedli, w Oddziałach Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta, w Biurze Konkursu – Wydziale Działalności Gospodarczej i Rolnictwa (ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404,pok.104), a także na stronie internetowej Urzędu Miasta Poznania (www.poznan.pl).

Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane do 20 czerwca br. w Oddziałach Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta oraz w Biurze Konkursu – Wydziale Działalności Gospodarczej i Rolnictwa (ul. 28 Czerwca 1956r. nr 404,pok.104).

Zielony_poznan_zgłoszenia

Zielony_poznan_Regulamin

05 Mar 2018

Jarmark Wielkanocny 2018

Spółka „Targowiska” Sp. z o.o. zaprasza Państwa do udziału w organizowanym już po raz szósty Jarmarku Wielkanocnym w Poznaniu.

Tym razem będzie nieco inaczej niż w latach ubiegłych, gdyż wychodząc naprzeciw Państwa sugestiom skróciliśmy nieco termin jego trwania z 13 do 9 dni. Jarmark Wielkanocny rozpocznie się w sobotę 17 marca i potrwa do niedzieli 25 marca. Zmianie ulegnie także lokalizacja Jarmarku Wielkanocnego- w tym roku odbędzie się on na Placu Wolności w Poznaniu.

Zmiana miejsca organizacji Jarmarku podyktowana została koniecznością przeprowadzenia w miesiącu marcu prac inwentaryzacyjnych i geoskanowania płyty Starego Rynku w celu przygotowania jej do kompleksowej rewitalizacji. Decyzją władz Miasta wszystkie zwyczajowo organizowane na Starym Rynku imprezy na czas trwania remontu jego płyty muszą znaleźć inne miejsce na organizację.

Mając jednak na uwadze masowe zainteresowanie ostatnim Betlejem Poznańskim, które częściowo odbywało się właśnie na Placu Wolności jesteśmy przekonani, że ta właśnie lokalizacja jest optymalną dla tegorocznego Jarmarku Wielkanocnego.

Zapraszamy Państwa do przesyłania zgłoszeń udziału

Zgłoszenie udziału

Regulamin Jarmarku Wielkanocnego 2018

Atrakcje:

Część handlowa jarmarku to 37 wystawców w drewnianych domkach handlowych oraz w stoiskach własnych. Głównie będą to osoby z Polski, ale także rękodzielnicy z Ukrainy (wianuszki, opaski, szklane figurki, upominki ręcznie malowane na drewnie), siostry zakonne z Monasteru w Mińsku (Białoruś)- ikony, dewocjonalia, ceramika, jajka, pamiątki, chusty, szale; litewskie wędliny i chleby z Wilna; wielkanocne pierniki ( tak tak to nie pomyłka- istne piernikowe kury, kogutki i jajka); naturalne przyprawy i zioła; herbaty i kawy ze SriLanki (również degustacje); rękodzieło z Indii i Nepalu- (odzież, ozdoby); antyki i starocie; miody i produkty pszczele z okolicznych pasiek; autorska biżuteria i ozdoby; popularne wśród odwiedzających oscypki i sery regionalne (także grillowane serwowane  z żurawiną); chałwa turecka; tradycyjne wędliny z Podlasia- chleb wiejski, smalec, kresowy kwas chlebowy; ciekawostka- wypiekane z ciasta koszyczki wielkanocne; zające, kury z siana, słomy, kosze, koszyki, serwety itp. bazie, palmy; rękodzieło w  drewnie i  ceramice; kuchnia regionalna: kiełbasa z grilla,  ziemniaki w mundurkach z gzikiem, szaszłyki, żurek, bigos, pajda chleba; kurtosze-kołacze węgierskie ciasta; frytki belgijskie, szczypce krabów, krewetki;zakręcony ziemniak; świeże owoce w czekoladzie; ręcznie szyte zabawki; rękodzieło wykonane przez podopiecznych Stowarzyszenia Pogotowie Społeczne; kuźnia z Międzylesia, która prezentuje rzemiosło kowalskie.

W drugi weekend Jarmarku czyli 24-25 marca na Placu Wolności stanie jurta mongolska, w której będzie można zapoznać się z techniką powstawania ozdób i drobnych narzędzi z kamienia, kości, rogu itp., mieszkańcy jurty przygotują pokaz farbowania, przędzenia i tkania z wełny, a dzieci będą mogły posłuchać baśni i legend.

Program:

29 Gru 2017

Życzenia noworoczne

Z okazji zbliżającego się Nowego Roku,
pragniemy serdecznie podziękować wszystkim naszym Kontrahentom oraz  Klientom
za zaufanie i współpracę w 2017 roku.

Życzymy sukcesów i pomyślności
w nadchodzącym Nowym Roku!

Zarząd i Pracownicy
Spółki „Targowiska” Sp. z o.o.

12 Gru 2017

Parkowanie – Betlejem Poznańskie 2017

Drodzy goście Betlejem Poznańskiego 2017!

W ramach tegorocznych wydarzeń w okolicach Placu Wolności i Starego Rynku przygotowaliśmy listę miejsc parkingowych, które usprawnią Wam podróż i pobyt w świątecznym Poznaniu 🙂

  1. Parking podziemny pod Placem Wolności
  2. Parking przy ulicy Za Bramką
  3. Parking w CH Stary Browar
  4. Parking w CH Kupiec Poznański
  5. Parking w CH Avenida
  6. Parking podziemny w Galerii MM al. Marcinkowskiego
  7. Parking ul. Stawna
  8. Parking ul. Dominikańska
08 Lis 2017

Betlejem Poznańskie 2017

Jak co roku zapraszamy na Betlejem Poznańskie, które obywać będzie się na Placu Wolności (18.11-22.12) oraz Starym Rynku (2.12-22.12).
Szczegóły poniżej!

26 Wrz 2017

Kiermasz Świąteczny 2017 na Cmentarzu Junikowo

Spółka z o.o. TARGOWISKA w Poznaniu informuje, że w dniach od 28 października do 01 listopada 2017r. organizuje okolicznościowy kiermasz handlowy na parkingu przed cmentarzem Junikowo – od bramy głównej od strony ulicy Grunwaldzkiej do narożnika z ulicą Cmentarną, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Zainteresowanych udziałem w kiermaszu Spółka zaprasza do złożenia wniosku o przydział miejsca handlu. Wnioski można składać osobiście w siedzibie Spółki w Poznaniu, ul. Górecka 104 pok. 5A, w godzinach 7:30 do 14:30 lub mailem: biuro@targowiska.com.pl. Ostateczny termin złożenia wniosku to godzina 14:30 dnia 13 października 2017r. (piątek). Wniosek powinien zawierać wskazanie miejsca proponowanego do wykupienia oraz ofertę cenową za całość stanowiska handlowego, z uwzględnieniem minimalnych stawek opłat eksploatacyjnych podanych niżej. Sprzedaż miejsc kiermaszowych nastąpi po dokonaniu wyboru kontrahenta proponującego
najkorzystniejszą cenę za określone miejsce, od dnia 16 do 17 października 2017 r. w godzinach od 7:30 do 14:30. W przypadku propozycji od więcej niż jednego zainteresowanego dotyczącej jednakowej ceny za to samo miejsce handlowe pierwszeństwo w przydziale będzie miał kontrahent Spółki, natomiast jeśli obie propozycję będą pochodziły od kontrahentów Spółki lub osób nie będących Kontrahentami Spółki, zainteresowani poproszeni zostaną telefonicznie o złożenie dodatkowej oferty cenowej. W przypadku ponownego powtórzenia wybór nastąpi na podstawie losowania.

Uczestnikom kiermaszu przysługuje prawo wykupienia kilku miejsc handlu, wyłącznie na własny rachunek i we własnym imieniu. Wykupionych miejsc nie można przekazywać osobom trzecim, pod rygorem cofnięcia rezerwacji. Rezerwacja wykupionych miejsc obowiązuje do godziny 9:00 każdego dna trwania kiermaszu. Po upływie wyznaczonej godziny rezerwacji miejsca, obsługa kiermaszu może wskazać je handlującym na zasadzie dziennej doraźnej opłaty.

Warunkiem uzyskania rezerwacji miejsca handlowego na kiermaszu jest wpłacenie w kasie Spółki zadeklarowanej kwoty tytułem opłaty eksploatacyjnej i kaucji zwrotnej w wysokości 1000,00 zł brutto. Kaucja będzie zwrócona w terminie do 04.11.2017r. po bezusterkowym protokolarnym odbiorze przedmiotu dzierżawy. W przypadku uszkodzeń przedmiotu dzierżawy , Wydzierżawiający zleci naprawę uszkodzeń i ureguluje należność za wykonaną usługę z zabezpieczonej kaucji. 

W przypadku gdy wartość ewentualnych napraw :
-nie przekroczy wartości zabezpieczonej kaucji pozostała po wykorzystaniu kwota zostanie zwrócona dzierżawcy w terminie jednego dnia po dokonanym odbiorze przedmiotu uszkodzenia
-przekroczy zabezpieczoną kwotę (kaucji) Dzierżawca zobowiązuje się do pokrycia pozostałej wartości naprawy uszkodzeń pod rygorem wystąpienia przez Wydzierżawiającego na drogę postępowania sądowego.

W związku ze zmianą organizacji placu kiermaszowego codzienna dostawa towaru winna odbywać się w godzinach do 7:00 (w dniu 01 listopada 2017 r. do 6:00) –z zachowaniem bezpieczeństwa w ruchu i dojazdu do wyznaczonych miejsc handlu wszystkim uczestnikom kiermaszu.

Dla handlujących w branży spożywczej (w tym mała gastronomia) Spółka wyznaczyła następujące miejsca handlu: 48/49/64/65/41/42/43/68/67, których sprzedaż nastąpi według ww. zasad, przy czym podstawą sprzedaży miejsc handlującym w branży spożywczej będzie także aktualne postanowienie Sanepidu dopuszczające prowadzenie działalności przed nekropolią.

CENNIK OPŁAT EKSPLOATACYJNYCH KIERMASZOWYCH (wyłącznie na cały okres kiermaszu)
1/ place duże ( o pow. 35m2) za wyjątkiem stoisk o numerach 4,5,6,7,8,63,50 –1 100,00 zł;
2/ place duże ( o pow. 35m2) o numerach 4,5,6,7,8,63,50 – 1 700,00 zł
3/ place średnie ( o pow. 29 m2) – 1 000,00 zł;
3/ place średnie ( o pow. 23m2) – 850,00 zł;
4/place małe (o pow.12 m2) – 750,00 zł;
5/ stoiska mała gastronomia ( o pow. od 30 m2) – 2 000,00 zł;
6/ stoiska spożywcze w tym wyroby cukiernicze ( o pow. do 11 m2) – 1100,-zl.

UWAGA! Osoby prowadzące na kiermaszu działalność handlową na zasadzie doraźnej, bez wcześniejszego wykupienia miejsca, na wolnych w danym dniu miejscach handlowych – za każdy dzień handlu na placu o wielkości do 5 m2 uiszczają opłatę eksploatacyjną w wysokości 350,-zł. Miejsca handlu dla handlujących doraźnie wyznacza obsługa kiermaszu. Możliwość negocjowania cen.

Uwaga! Wzór umowy stanowi integralną część warunków przystąpienia do kiermaszu.

Załącznik nr.1
Załącznik nr.2

22 Wrz 2017

Oferta pracy: Inkasent – Gospodarz Targowiska

„TARGOWISKA” Spółka z o.o. zatrudni pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisko:

INKASENT- GOSPODARZ TARGOWISKA

Wymagania:

– komunikatywność,
– odpowiedzialność,
– niekaralność,
– znajomość obsługi komputera,
– mile widziana znajomość obsługi kasy fiskalnej,
– praca również w soboty i niedziele (z zachowaniem przepisów o czasie pracy).

Zakres obowiązków

– codzienny pobór opłat od osób handlujących na targowiskach,
– prowadzenie dokumentacji związanej z targowiskiem,
– odpowiedzialność za stan porządku i czystości na targowisku poprzez kontrolę firmy sprzątającej,
– praca samodzielna i odpowiedzialna materialnie. 

Oferty (CV wyłącznie ze zdjęciem) prosimy nadsyłać do dnia  30 września 2017r. na adres: l.antoniewicz@targowiska.com.pl   z dopiskiem INKASENT 

Prosimy o dołączenie klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 883)”.

14 Wrz 2017

Betlejem Poznańskie 2017

Szanowni Państwo,

W tym roku mija 5 lat od czasu kiedy Miasto Poznań powierzyło swojej miejskiej spółce „Targowiska” Sp. z o.o. organizację Betlejem Poznańskiego na Starym Rynku.

Jarmark ten z roku na rok gości coraz więcej wystawców, którzy swoją bogatą ofertą handlową zaspakajają gusta nawet najbardziej wybrednych klientów. Oprócz naszych stałych kontrahentów co roku dołącza do tego grona ktoś nowy z ciekawym, czasem zaskakującym produktem.

Betlejem Poznańskie na Starym Rynku odwiedzają zarówno mieszkańcy Poznania, licznych mniejszych i większych okolicznych miast i miasteczek, ale także goście z zagranicy. Już pod koniec czerwca otrzymywaliśmy  zapytania ze strony polskich jak i zagranicznych biur podróży o termin tegorocznego jarmarku bożonarodzeniowego Betlejem Poznańskie.

Z radością informujemy, że Betlejem Poznańskie 2017 na Starym Rynku rozpocznie się już 2 grudnia i potrwa w tym roku do 22 grudnia 2017r.

Ceremonię otwarcia – rozświetlenie wielkiej bożonarodzeniowej choinki u stóp Poznańskiego Ratusza poprowadzi Prezydent Miasta Poznania Pan Jacek Jaśkowiak.

Oprócz cieszących się dużym zainteresowaniem i znanych już wszystkim  stałych i nieodłącznych punktów jarmarku takich: jak Szopka Bożonarodzeniowa, Dzwonek Życzeń czy Poczta Gwiazdora, pojawią się nowe i równie atrakcyjne. Aktualnie pracujemy nad bogatym w wydarzenia programem kulturalnym Betlejem Poznańskiego 2017.

Jak co roku w czasie trwania Betlejem Poznańskiego,  w dniach 09-10 grudnia czyli w drugi  weekend jarmarku, Stary Rynek stanie się areną zmagań artystów rzeźbiarzy w lodzie, którzy zjadą do Poznania  z najdalszych zakątków świata na Stihl POZnań Ice Festival.

Zapraszamy wszystkich Państwa- zarówno naszych stałych, lojalnych kontrahentów, którzy od 5 lat razem ze Spółką „TARGOWISKA” tworzą ten niepowtarzalny nastrój okołoświąteczny na Starym Rynku w Poznaniu,  jak  i tych niezdecydowanych i wahających się jeszcze-  do rezerwowania w swoich kalendarzach terminu Betlejem Poznańskiego na Starym Rynku 02-22 grudnia 2017r.

Formularz zgłoszenia
Regulamin Betlejem 2017

Facebook


Warning: Use of undefined constant php - assumed 'php' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /targowiska/wp-content/plugins/arscode-social-slider/fblb_slider.php on line 47