Targowiska Sp. z o.o. ul. Górecka 104 61-483 Poznań
Tel. 61 852 04 92 / 61 852 07 96
biuro@targowiska.com.pl
01 Cze 2020

Nowa opłata eksploatacyjna (czynsz zmienny)

Szanowni Państwo,

ze względu na wzrost kosztu usługi wywozu odpadów z zarządzanych przez Spółkę targowisk, z dniem 1 czerwca 2020 wprowadziliśmy zmiany odnośnie opłaty eksploatacyjnej (tzw. czynsz zmienny).

Treść zarządzenia: Zarządzenie Prezesa Zarządu nr 16 z dnia 27 maja 2020r w sprawie wprowadzenia nowej opłaty eksploatacyjnej tzw. czynsz zmienny na targowiskach Spółki

Załączniki:

załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 16- wartość szacunkowa wywozów odpadów R. Jeżycki
załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 16- wartość szacunkowa wywozów odpadów R. Bernardyński
załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 16- wartość szacunkowa wywozów odpadów R. Wildecki
załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 16- wartość szacunkowa wywozów odpadów R. Wielkopolski
załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 16- wartość szacunkowa wywozów odpadów R. Świt
załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 16- wartość szacunkowa wywozów odpadów R. Łazarski
załącznik nr 7 do Zarządzenia nr 16- wartość szacunkowa wywozów odpadów Bukowska
załącznik nr 8 do Zarządzenia nr 16- wartość szacunkowa wywozów odpadów Racjonalizatorów
załącznik nr 9 do Zarządzenia nr 16- wartość szacunkowa wywozów odpadów Dolna Wilda
załącznik nr 10 do Zarządzenia nr 16- tabela szacunkowych wartości czynszu zmiennego R. Jeżycki
załącznik nr 11 do Zarządzenia nr 16- tabela szacunkowych wartości czynszu zmiennego R. Bernardyński
załącznik nr 12 do Zarządzenia nr 16- tabela szacunkowych wartości czynszu zmiennego R. Wildecki
załącznik nr 13 do Zarządzenia nr 16- tabela szacunkowych wartości czynszu zmiennego R. Wielkopolski
załącznik nr 14 do Zarządzenia nr 16- tabela szacunkowych wartości czynszu zmiennego R. Świt
załącznik nr 15 do Zarządzenia nr 16- tabela szacunkowych wartości czynszu zmiennego R. Łazarski
załącznik nr 16 do Zarządzenia nr 16- tabela szacunkowych wartości czynszu zmiennego Bukowska
załącznik nr 17 do Zarządzenia nr 16- tabela szacunkowych wartości czynszu zmiennego Racjonalizatorów
załącznik nr 18 do Zarządzenia nr 16- tabela szacunkowych wartości czynszu zmiennego Dolna Wilda
załącznik nr 19 do Zarządzenia nr 16- tabela stawek R. Jeżycki
załącznik nr 20 do Zarządzenia nr 16- tabela stawek R. Bernardyński
załącznik nr 21 do Zarządzenia nr 16- tabela stawek R. Wildecki
załącznik nr 22 do Zarządzenia nr 16- tabela stawek R. Wielkopolski
załącznik nr 23 do Zarządzenia nr 16- tabela stawek R. Świt
załącznik nr 24 do Zarządzenia nr 16- tabela stawek R. Łazarski
załącznik nr 25 do Zarządzenia nr 16- tabela stawek R. Bukowska
załącznik nr 26 do Zarządzenia nr 16- tabela stawek Racjonalizatorów
załącznik nr 27 do Zarządzenia nr 16- tabela stawek Dolna Wilda

01 Kwi 2020

Dezynfekcja stanowisk targowych

Ze względu na stan epidemii wprowadzony dnia 20 marca 2020 roku Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii, „Targowiska” Sp. z o.o informuje, iż na okres jednego miesiąca wprowadza cotygodniową dezynfekcję na targowiskach. Termin jej przeprowadzania może się wydłużyć lub skrócić w zależności od ogólnej sytuacji.

Harmonogram przeprowadzania dezynfekcji na straganach oraz na zewnętrznych częściach pawilonów:

 1. Rynek Jeżycki w dniach 4,11,18,24 kwietnia 2020r po godzinie 15:00
 2. Rynek Łazarski w dniach 4,11 kwietna 2020r. po godzinie 15:00
 3. Tymczasowy Rynek Łazarski w dniu 24 kwietnia 2020 po godzinie 15:00
 4. Rynek Wildecki w dniach 4,11,18,24 kwietnia 2020r po godzinie 15:00
 5. Rynek Pl. Wielkopolski w dniach 4,11,18,24 kwietnia 2020r po godzinie 15:00
 6. Rynek Pl. Bernardyński w dniach 4,11,18,24 kwietnia 2020r po godzinie 15:00
 7. Rynek Świt w dniach 4,11,18,24 kwietnia 2020r po godzinie 15:00
 8. Rynek Racjonalizatorów w dniach 4,11,18,24 kwietnia 2020r po godzinie 15:00
 9. Rynek Dola Wilda w dniach 4,11,18,24 kwietnia 2020r po godzinie 15:00

Jednocześnie zwracamy się z prośbą do naszych kontrahentów o nieutrudnianie prac firmie dezynfekcyjnej.

Z poważaniem
Zarząd Spółki Targowiska

30 Mar 2020

Uruchomienie platformy zakupowej

Szanowni Państwo,                                                                                     

Wychodząc naprzeciw zmianom prawnym, które wymuszają od 18.10.2018 r. elektronizację zamówień publicznych, uruchamiamy Platformę Zakupową, która będzie podstawowym narzędziem komunikacji z Wykonawcami w trakcie prowadzonych postępowań przetargowych w zakresie zakupów poniżej  (postępowania regulaminowe) oraz powyżej progu (zgodnie z Prawem zamówień publicznych).

Oznacza to, że cały proces ofertowania prowadzony będzie w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Począwszy od dziś nasi Zamawiający odpowiedzialni za prowadzenie postępowań w zakresie dostaw, uług oraz robót budowalnych  będą wysyłać do Państwa, poprzez https://platformazakupowa.pl/, zaproszenie do składania ofert w wersji elektronicznej.

Jak to wygląda w praktyce:

 • Każdorazowo otrzymają Państwo w mailu od prowadzącego postępowanie link, który „przeniesie” bezpośrednio do postępowania,
 • Na stronie postępowania będzie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) oraz ewentualnie dodatkowe informacje (rysunek techniczny, wymagania dot. certyfikatów, itp.),
 • Państwo podajecie przy danej pozycji zamówienia propozycję swojej ceny i/lub inne parametry handlowe i techniczne oferty,
 • Całość zwrotnie przesyłacie Państwo do nas klikając przycisk „Złóż ofertę” na Platformie,
 • W postępowaniach prowadzonych zgodnie z Prawem zamówień publicznych (Pzp) wymagane będzie podpisanie oferty kwalifikowanym podpisem elektronicznym (czytaj więcej)

Dodatkowo, zawsze będą Państwo mogli monitorować nasze otwarte zapytania ofertowe na stronie https://platformazakupowa.pl/

Aby składać oferty, nie muszą Państwo jako Wykonawcy zakładać konta na https://platformazakupowa.pl/. Zachęcamy do założenia konta oraz zapisania się do naszego katalogu Wykonawców, gdyż będę Państwo mogli otrzymywać od nas dopasowane zaproszenia do postępowań.

Jedyny wymóg do spełnienia potrzebny z Państwa strony, by móc składać oferty,  to dostęp do Internetu oraz jednej z najpopularniejszych przeglądarek w najnowszej wersji: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. Dodatkowo w Zamówieniach zgodnych z Pzp ważny kwalifikowany podpis elektrniczny (wymóg prawny w całej Unii Europejskiej).

W przypadku pytań technicznych związanych z obsługą postępowań proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta 22 101 02 02 (pn-pt od 8:00 do 17:00), gdzie otrzymacie Państwo wsparcie techniczne.

Jesteśmy przekonani, że ten nowy wymiar współpracy między nami, przyniesie wymierne korzyści obu stronom.

Z wyrazami szacunku,

Zarząd Targowiska Sp. z o.o.

27 Mar 2020

WAŻNE! Targowiska dalej będą otwarte!

Po długich dyskusjach i zobowiązaniach targowiska będą nadal funkcjonować, nie mniej każdy z nas musi bezwzględnie przestrzegać poniższych zasad sanepidu:

 UWAGA!!!!

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZALECANE PRZEZ SANEPID PODCZAS POWADZENIA HANDLU
Osoby wykazujące wszelkie objawy chorobowe nie mogą pracować przy obrocie i produkcji żywności!!! 

W celu zapobiegania zagrożeniu jakim jest ryzyko zakażenia COVID-19 w tych miejscach handlu,  rekomenduje się stosowanie w rygorystyczny sposób poniższych wymagań:

 1. Stosować właściwą higienę rąk
 2. Stosować higienę kaszlu i oddychania
 3. Stosować zasady bezpieczeństwa żywności – restrykcyjnie i z pełną świadomością
 4. Ograniczyć bliski kontakt z każdą osobą, która ma objawy chorobowe ze strony układu oddechowego
 5. Zachować bezpieczną odległość klient-klient, klient-sprzedawca, sprzedawca-sprzedawca (min. 1,5 metra)
 6. W miarę możliwości korzystać głównie z płatności bezgotówkowych 
 1. Higiena rąk

Osoby mające kontakt z żywnością, muszą często myć ręce:

 • Przed rozpoczęciem pracy;
 • Przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia,
 • Po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną;
 • Po zajmowaniu się odpadami/śmieciami;
 • Po zakończeniu procedur czyszczenia/dezynfekcji;
 • Po skorzystaniu z toalety;
 • Po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa;
 • Po jedzeniu, piciu, lub paleniu;
 • Po kontakcie z pieniędzmi.

W przypadku straganów na targowisku np. z warzywami i owocami, gdzie dostęp do wody jest utrudniony – należy ręce dezynfekować przy użyciu płynów dezynfekujących lub chusteczek nasączonych takim płynem

 1. Higiena kaszlu i oddychania:
 • Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce, używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%).
 • Nie obawiać się zwracać uwagi współpracownikowi i klientowi, aby nie kasłał i nie kichał w naszym kierunku ani na produkty spożywcze.
 1. Zasady bezpieczeństwa żywności – restrykcyjnie i z pełną świadomością:

Osoby pracujące przy dostawie i sprzedaży żywności na targowiskach, bazarach – na straganach, w sklepikach, stoiskach etc. -powinny zweryfikować wprowadzone dobre praktyki higieniczne, tak aby:

 • zaktualizować je, jeśli jest to uzasadnione,
 • przypomnieć sprzedawcom i pracownikom wdrożone wymagania higieniczne
 • rygorystycznie je stosować,
 • zapewnić właściwe warunki przechowywania produktów – etykiety produktów zawierają wskazówki w jakiej temperaturze należy je przechowywać, co ma kluczowe znaczenie w przypadku żywności nietrwałej mikrobiologicznie jak np. produkty i wyroby mięsne, mleko, jogurty i inne produkty mleczne, sałatki, kiełki, soki jednodniowe etc.);
 • weryfikować terminy przydatności do spożycia, ma to szczególne znaczenie w przypadku ww. produktów nietrwałych mikrobiologicznie. Nie wolno oferować (np. przy kasie, na ladzie), bez zapewnienia warunków chłodniczych produktów o krótkim terminie przydatności do spożycia, które powinny być przechowywane w lodówce.
 • zapobieganie zakażeniom krzyżowym i niewłaściwym praktykom:

przykłady:

 • jaja nie powinny być przekładane do innych opakowań, niż te w których zostały dostarczone, po kontakcie dłonie-jaja należy umyć lub zdezynfekować ręce;
 • nie należy kłaść produktów tj. ser, wędliny, mięso etc. bezpośrednio na wadze,
 • surowe mięso i jaja są potencjalnym źródłem zanieczyszczeń mikrobiologicznych, należy zapobiegać ich kontaktowi z żywnością przeznaczoną do bezpośredniego spożycia (np. ser, wędliny). Jest ona spożywana bezpośrednio, bez obróbki cieplnej, a więc zanieczyszczenie mikrobiologiczne może być realnym zagrożeniem dla konsumenta;
 • stosowanie rękawiczek jednorazowych w sposób higieniczny, gdyż stosowane niewłaściwe mogą być nośnikiem groźnych bakterii – np. dotykanie mięsa w rękawiczce jednorazowego użytku, którą następnie pobieramy pieniądze a potem nakładamy na wagę wędlinę powoduje, że bakterie występujące na mięsie i na pieniądzach zostaną przeniesione na wędlinę, podobnie jak w przypadku nie umytych rąk.
 • Produkty spożywcze muszą być identyfikowalne, mieć określony termin przydatności do spożycia/datę minimalnej trwałości. Nie wolno handlować żywnością niewiadomego pochodzenia, z nielegalnych źródeł – to nielegalne i niebezpieczne! (poza wysokim ryzykiem dotyczącym potencjalnych negatywnych skutków zdrowotnych dla konsumenta istotne jest również ryzyko rozprzestrzeniania się ASF poprzez obrót nielegalną dziczyzną i produktami wieprzowymi);
 • przestrzegać obowiązku odsunięcia od pracy z żywnością w przypadku złego staniu zdrowia – nie tylko objawów koronawirusa, ale również wszelkich innych objawów ze strony układu pokarmowego, oddechowego, chorobowych zmian skórnych i innych chorób zakaźnych;
 • wzmóc nadzór nad przestrzeganiem zasad higieny, potencjalnie zapobiegającym rozprzestrzenianiu się wirusa, w szczególności:
 1. a) w sklepikach i sklepach oraz budkach na bazarach/targowiskach:
 • zintensyfikować procesy mycia i dezynfekcji – podłóg, lad, używanego sprzętu sklepach, koszyków sklepowych, kas, taśm przy kasach, poręczy, uchwytów, terminali płatniczych etc.;
 • ograniczać w miarę możliwości ekspozycję żywności nieopakowanej przeznaczonej do bezpośredniego spożycia tj. pieczywa, ciast np. przez przykrycie folią opakowań, przestawienie tych produktów w miejsce oddalone od konsumenta, tak aby nie leżała ona obok miejsca podawania produktów;
 • Zaleca się ograniczanie możliwości samoobsługowego zakupu wyrobów piekarniczych, cukierniczych pieczywa – wskazane jest podawanie i pakowanie przez sprzedającego produkty tj. pieczywo, wyroby cukiernicze, bułki, tak aby ograniczyć kontakt klienta z żywnością;
 1. b) na straganach i stoiskach np. z owocami i warzywami:
 • podawać i pakować produkty przez sprzedającego, tak aby ograniczyć kontakt klienta z żywnością;
 • dezynfekować ręce po każdym kontakcie z pieniędzmi.
 1. Ograniczyć bliski kontakt z każdą osobą, która ma objawy chorobowe tj.: gorączka, kaszel, duszność.

Nie dopuszczać do kontaktu z surowcem lub produktem osób, które mają objawy zakażenia dróg oddechowych, nawet łagodny kaszel albo gorączkę.

W przypadku nieprzestrzegania tych zasad nie obawiać się zwracać uwagi współpracownikowi i klientowi.

 1. Zachować bezpieczną odległość klient-klient, klient-sprzedawca, sprzedawca-sprzedawca (min. 1,5 metra).

Dotyczy to zarówno osób w sklepikach i sklepach jak również na terenie całego targowiska, gdzie nie powinno się znajdować zbyt wiele osób. Osoby, które oczekują na swoją kolej po zakupy również powinny zachować dystans 1.5m. W sklepach i sklepikach należy zachować ten odstęp między klientami, jak również od osób sprzedających.

 1. W miarę możliwości korzystać głównie z płatności bezgotówkowych w placówkach handlowych

Płatności bezgotówkowe są bezpieczniejsze, jednakże trzeba mieć na uwadze np. seniorów, który często nie korzystają z płatności kartą. Powinni mieć oni możliwość dokonania płatności, dlatego też po każdym kontakcie z gotówką, należy myć ręce lub przynajmniej je zdezynfekować preparatem na bazie 60% alkoholu.

Możliwe jest też zorganizowanie dowozu towaru do klientów – w miarę możliwości kadrowych/transportowych.

24 Mar 2020

Zamknięcie wszystkich targowisk i wprowadzeniu zakazu handlu na straganach

KOMUNIKAT z dnia 24 marca 2020r.

Szanowni Państwo,

W oparciu o pismo Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 23 marca 2020r. o nakazie bezwzględnego zamknięcia wszystkich miejsc sprzedaży z punktów otwartych (stragany, kramy na wolnej przestrzeni) zlokalizowanych na targowiskach z terenu Poznania i powiatu poznańskiego

Zarząd Spółki „Targowiska” Sp. z o.o. z przykrością informuje o zamknięciu z dniem 24 marca 2020r. wszystkich targowisk i wprowadzeniu zakazu handlu na straganach.

W związku z powyższym stragany oraz teren do nich przyległy zostają wyłączone z obszaru wyznaczonego pod handel. Dalsze prowadzenie działalności handlowej na tym obszarze będzie grozić nałożeniem kar finansowych przez Straż Miejską lub Policję.

Powyższy zakaz handlu nie dotyczy obiektów o infrastrukturze zamkniętej zlokalizowanych na targowiskach. Zwracamy jednocześnie uwagę na całkowity zakaz prowadzenia działalności handlowej poza pawilonem handlowym (na otwartej przestrzeni).
Właściciele i najemcy pawilonów handlowych na terenie targowisk są zobowiązani do wprowadzenia zabezpieczeń zgodnie z zaleceniami służb sanitarnych, takich jak:
– zachowanie bezpiecznego odstępu między klientami min. 1,5 m;
– stosowanie środków ochrony indywidualnej (rękawiczki, środki dezynfekujące, maseczki itp.);
– stosowanie ochrony w celu oddzielenia klienta od obsługi pawilonu (szyba, plexi itp.);
– wyznaczenie stref buforowych;
W przypadku nie zastosowania się do powyższych zaleceń odpowiednie służby sanitarne mogą nakazać zamknięcie punktów sprzedaży także w tego typu obiektach.

Liczymy na Państwa zrozumienie i współpracę.

Facebook


Warning: Use of undefined constant php - assumed 'php' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /targowiska/wp-content/plugins/arscode-social-slider/fblb_slider.php on line 47