Targowiska Sp. z o.o. ul. Górecka 104 61-483 Poznań
Tel. 61 852 04 92 / 61 852 07 96
biuro@targowiska.com.pl
28 paź 2021

Nabór do udziału w tegorocznym Betlejem Poznańskim

Informujemy, że tegoroczne Betlejem Poznańskie odbywać się będzie w 2 lokalizacjach.

Pierwsza lokalizacja to teren zrewitalizowanego Rynku Łazarskiego, który zostanie uroczyście otwarty przez władze Miasta w dniu 04 grudnia br. i jednocześnie rozpocznie „Betlejem Łazarskie”, które potrwa do dnia 19 grudnia 2021r.

W ramach uroczystego otwarcia Rynku Łazarskiego odbędą się będą koncerty na scenie, gdy miejskie z nagrodami, warsztaty i animacje dla dzieci.

Druga lokalizacja to teren przy wejściu głównym do hali widowiskowej ARENA przy ul. Wyspiańskiego– tam Betlejem Poznańskie 2021 wraz z Festiwalem Rzeźby Lodowej rozpocznie się 10 grudnia i potrwa także do 19 grudnia 2021.

W ramach tego jarmarku oprócz Festiwalu Rzeźby Lodowej odbywać się będą również gry miejskie, warsztaty i animacje dla dzieci , spotkania z Mikołajem, akcja Mikołaje na motorach  i inne.

  

Zapraszamy do zgłaszania udziału w obu tych imprezach.

Formularz zgłoszeniowy ARENA | Formularz Rynek Łazarski

12 paź 2021

Okolicznościowy kiermasz handlowy przed cmentarzem Junikowo

Spółka z o.o. TARGOWISKA w Poznaniu  informuje, że w dniach od 28 października do 01 listopada 2021r. organizuje okolicznościowy kiermasz handlowy na parkingu przed cmentarzem Junikowo – od bramy głównej od strony ulicy Grunwaldzkiej do narożnika z ulicą Cmentarną, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Zainteresowanych udziałem w kiermaszu Spółka zaprasza do złożenia wniosku o przydział miejsca handlu. Wnioski można składać osobiście  w siedzibie Spółki  w Poznaniu, ul. Górecka 104 pok. 5A, w godzinach 9:00 do 13:00. Wniosek powinien zawierać wskazanie miejsca handlowego oznaczonego na mapce. Mapka dostępna jest na stronie internetowej www.targowiska.com.pl w zakładce Jarmarki lub w siedzibie Spółki przy ulicy Góreckiej 104.

Sprzedaż miejsc kiermaszowych nastąpi w dzień złożenia wniosku w siedzibie Spółki od 13.10.2021r.

Uczestnikom kiermaszu przysługuje prawo wykupienia kilku miejsc handlu, wyłącznie na własny rachunek i we własnym imieniu. Wykupionych miejsc nie można przekazywać osobom trzecim, pod rygorem cofnięcia rezerwacji. Rezerwacja wykupionych miejsc obowiązuje do godziny 9:00 każdego dna trwania kiermaszu. Po upływie wyznaczonej godziny rezerwacji miejsca, obsługa kiermaszu może wskazać je handlującym na zasadzie dziennej doraźnej opłaty.

Warunkiem uzyskania rezerwacji miejsca handlowego na kiermaszu jest wpłacenie w kasie Spółki zadeklarowanej kwoty tytułem opłaty eksploatacyjnej i  kaucji zwrotnej  w wysokości 1000,00 zł brutto od stanowiska dla gastronomi oraz w wysokości 500,00 zł dla pozostałych stanowisk.

Kaucja będzie zwracana w terminie od 08.11.2021r. po przedstawieniu protokołu odbioru stanowiska handlowego podpisanego przez pracownika Spółki Targowiska obsługującego kiermasz. W przypadku  uszkodzeń przedmiotu dzierżawy , Wydzierżawiający zleci naprawę uszkodzeń  i ureguluje należność  za wykonaną usługę  z zabezpieczonej kaucji.

 

W przypadku gdy wartość  ewentualnych napraw :

– nie przekroczy wartości zabezpieczonej kaucji pozostała po wykorzystaniu kwota zostanie zwrócona dzierżawcy w terminie jednego dnia po dokonanym odbiorze przedmiotu uszkodzenia

– przekroczy zabezpieczoną kwotę (kaucji) Dzierżawca zobowiązuje  się do pokrycia pozostałej wartości naprawy uszkodzeń pod rygorem wystąpienia przez Wydzierżawiającego na drogę  postępowania sądowego.

W związku ze zmianą organizacji placu kiermaszowego codzienna dostawa towaru winna odbywać się w godzinach porannych do godziny 7:00, a w dniu 01 listopada 2021 r. do godziny 6:00 z zachowaniem bezpieczeństwa w ruchu i dojazdu do wyznaczonych miejsc handlu wszystkim uczestnikom kiermaszu.

 

 

CENNIK OPŁAT EKSPLOATACYJNYCH KIERMASZOWYCH (wyłącznie na cały okres kiermaszu)

1/ place duże ( o pow. 35m2) za wyjątkiem stoisk o numerach 4,5,6,7,8,63,50 

–1 400,00 zł;

2/ place duże ( o pow. 35m2 ) o numerach 4,5,6,7,8,63,50   –  1 900,00 zł

3/ place średnie ( o pow. 29 m2)                       – 1 200,00 zł;  

3/ place średnie ( o pow. 23m2)                        – 1 000,00 zł;

 4/place małe (o pow.12 m2)                              – 950,00 zł;

5/ stoiska  mała gastronomia ( o pow. od 30 m2)   –  2 300,00 zł;

6/ stoiska spożywcze w tym wyroby cukiernicze ( o pow. do 11 m2) – 1400,-zl.

UWAGA! Osoby prowadzące na kiermaszu działalność handlową na zasadzie doraźnej, bez wcześniejszego wykupienia miejsca, na wolnych w danym dniu miejscach handlowych – za każdy dzień handlu na placu o wielkości do 5 m2 uiszczają opłatę eksploatacyjną w wysokości 500,-zł, a za każdy dodatkowy, rozpoczęty metr powierzchni handlowej dzierżawca dodatkowo zapłaci 150 zł. Miejsca handlu dla handlujących doraźnie wyznacza obsługa kiermaszu.

Uwaga! Wzór umowy stanowi  integralną część warunków przystąpienia do kiermaszu.

 

13 sie 2021

Kiermasz handlowy – “Koniec wakacji na Starym”

 

SOBOTA 28.08 NIEDZIELA 29.08
12:00 -14:00 BALONOWE SZALEŃSTWO 12:00 -14:00 BALONOWE SZALEŃSTWO
12:00 -14:00 MALOWANIE BUZIEK 12:00 -14:00 MALOWANIE BUZIEK
12:00 -14:00 LETNIE ZABAWY-ANIMACJE 12:00 -14:00 LETNIE ZABAWY-ANIMACJE
14:00 – 16:00 WARSZTATY UPCYKLINGOWE 14:00 – 16:00 WARSZTATY UPCYKLINGOWE
14.00 MOTOROWE LATO – POKAZ MOTORÓW I SAMOCHODÓW MILITARNYCH 14.00 POKAZ WOZU STRAŻACKIEGO

 

13.00 „BĄDŹ BEZPIECZNY W DRODZE DO SZKOŁY”  POGADANKI ZE STRAŻNIKAMI MIEJSKIMI    
14.00 GRUPA MIŁOŚNIKÓW PSÓW RASY GOLDEN RETRIVER    
04 maj 2021

Narodowy Spis Powszechny – spisz się online!

Trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.  Takie badanie odbywa się raz na 10 lat i jest obowiązkowe dla każdej osoby mieszkającej w Polsce. W tym roku spis jest realizowany głównie przez internet. Wyjaśniamy, jak wziąć w nim udział.

Za organizację spisu odpowiada Główny Urząd Statystyczny, który pyta mieszkańców Polski o to „ilu nas jest”, „kim jesteśmy”, „jak żyjemy” oraz o inne istotne informacje związane z funkcjonowaniem społeczeństwa czy stanem mieszkań i budynków. Dane te są później wykorzystywane do opracowań, zestawień czy analiz statystycznych, które pomagają podejmować ważne decyzje gospodarcze i społeczne.

W tym roku podstawową formą udziału w badaniu jest samospis internetowy. Można go dokonać łatwo i bezpiecznie, bez wychodzenia z domu. Na stronie spis.gov.pl dostępna jest aplikacja zawierająca formularz spisowy, która przeprowadzi respondenta przez całą procedurę. Osobom, które np. ze względu na zaawansowany wiek, stan zdrowia czy niepełnosprawność nie mogą wypełnić go we własnym zakresie, pomóc może członek rodziny. Formularz dostępny jest w językach: polskim, angielskim, ukraińskim i rosyjskim.

Do aplikacji spisowej można zalogować się na kilka sposobów: poprzez profil zaufany lub bankowość elektroniczną, przy użyciu numeru PESEL i nazwiska panieńskiego matki, a także za pomocą specjalnie nadanego hasła (w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL). Samospis przez internet jest możliwy przez 14 dni od pierwszego zalogowania.

Inną możliwością udziału w badaniu jest spis za pośrednictwem infolinii: 22 279 99 99, czynnej od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-18:00. Z tej opcji mogą skorzystać osoby, które z uzasadnionych powodów nie mogą spisać się online. Od maja kontakt tą drogą może zainicjować także rachmistrz. Telefonu mogą spodziewać się respondenci, którzy do tej pory nie spisali się przez internet. Jeśli do tego dojdzie, nie możemy odmówić udzielenia odpowiedzi na pytania. Numer infolinii spisowej z warszawskim numerem kierunkowym obowiązuje dla całej Polski – rachmistrzowie w Poznaniu także będą kontaktować się z badanymi za jego pomocą.

Dla osób, które nie posiadają w domu komputera lub internetu, Miasto Poznań przygotowało dwa punkty, gdzie można dokonać samospisu i uzyskać wsparcie w wypełnieniu internetowego formularza. Pierwszy znajduje się w budynku urzędu miasta przy pl. Kolegiackim 17, drugi w Poznańskim Centrum Świadczeń przy ul. Małachowskiego 10. Punkty działają w reżimie sanitarnym. Obowiązuje rezerwacja miejsc pod numerem 61 646 33 44 (Poznań Kontakt).

Ze względu na pandemię koronawirusa wywiady bezpośrednie prowadzone przez rachmistrzów terenowych nie będą realizowane do odwołania.

 

Formularz spisowy ma jeden wzór dla wszystkich i jest podzielony na dwie części: osobową i mieszkaniową. Przed przystąpieniem do jego wypełnienia warto się przygotować i zapoznać z wykazem pytań. Wprawdzie odpowiedź na zdecydowaną większość z nich nie powinna nastręczać żadnych trudności, ale być może w niektórych przypadkach pojawią się wątpliwości np. w kwestiach dotyczących mieszkania czy informacji o osobach z rodziny przebywających za granicą. Listę pytań można znaleźć na stronie spis.gov.pl.

Odpowiedź na wszystkie pytania jest obowiązkowa. W kilku miejscach jednak dostępna jest opcja „Nie chcę odpowiadać na to pytanie”. Pojawia się ona w punktach dotyczących kwestii zdrowotnych, wyznania religijnego oraz związków niesformalizowanych.

Udział w spisie jest obowiązkowy dla wszystkich mieszkańców Polski. Są nim objęci zarówno Polacy, jak i cudzoziemcy, a także stali mieszkańcy Polski przebywający w czasie jego trwania za granicą. Spisowi podlegają także osoby poniżej 18. roku życia, za które ankietę wypełniają rodzice lub opiekunowie.

Dane osobowe przetwarzane w ramach prac spisowych są poufne i podlegają szczególnej ochronie, na zasadach określonych w ustawie o statystyce publicznej oraz w ustawie o ochronie danych osobowych.

Spis potrwa od 1 kwietnia do 30 września, a nie, jak pierwotnie planowano, do 30 czerwca. Nowelizację ustawy w tej sprawie podpisał Prezydent RP. Zmiana terminu ma zapewnić możliwość efektywnego przeprowadzenia badania w warunkach pandemii koronawirusa.

Szczegóły na stronie spis.gov.pl oraz www.poznan.pl/nsp2021/.

Facebook


Warning: Use of undefined constant php - assumed 'php' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /wp-content/plugins/arscode-social-slider/fblb_slider.php on line 47