Targowiska Sp. z o.o. ul. Górecka 104 61-483 Poznań
Tel. 61 852 04 92 / 61 852 07 96
biuro@targowiska.com.pl
21 gru 2016

Wesołych Świąt!

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
oraz
zbliżającego się Nowego Roku,
pragniemy serdecznie podziękować wszystkim naszym Kontrahentom oraz  Klientom
za zaufanie i współpracę w 2016 roku.

Życzymy spokojnych i pełnych radości
świąt Bożego Narodzenia
oraz sukcesów i pomyślności
w nadchodzącym Nowym Roku!
 

Zarząd i Pracownicy
Spółki „Targowiska” Sp. z o.o.

17 lis 2016

Betlejem Poznańskie 2016

Serdecznie zapraszamy do udziału w tegorocznym Betlejem Poznańskim!

W tej edycji jarmarki znajdą się w dwóch lokalizacjach: na płycie Starego Rynku w terminie od 03.12.2016 do 22.12.2016 oraz na Placu Wolności w terminie od 26.11.2016 do 22.12.2016.

W ofercie do wynajęcia drewniane domki handlowe o wymiarach 3m x2 m w opcji „cały domek” lub „połowa domku ze ścianką działową” jak również możliwość ustawienia własnego stoiska handlowego w postaci namiotu (wyłącznie w kolorze ecru).

Prosimy o zapoznanie się z dołączonym Regulaminem Betlejem Poznańskiego oraz staranne i czytelne wypełnienie formularza Zgłoszenia udziału.

Harmonogram atrakcji poniżej:

Program Stary Rynek

program_stary_rynek

Program Plac Wolności

program_plac_wolnosci

Źródło: http://poznan.travel/pl/r/icefest/betlejem-poznanskie-2016

05 paź 2016

Oferta pracy: Inkasent

„TARGOWISKA” Spółka z o.o. zatrudni: INKASENTA 

Wymagania:

 • wykształcenie średnie
 • komunikatywność
 • dyspozycyjność
 • odpowiedzialność
 • niekaralność

Zakres obowiązków i specyfika stanowiska:

 • codzienne naliczanie opłat osobom handlującym na targowiskach
 • prowadzenie rejestrów osób handlujących, rejestru utargu
 • dbałość i odpowiedzialność za stan porządku i czystości na targowisku
 • praca samodzielna, odpowiedzialna materialnie – związana z inkasem

Oferujemy:

 • umowę o pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku

 

Oferty prosimy nadsyłać do dnia 18 października 2016r. na adres: l.antoniewicz@targowiska.com.pl  z dopiskiem INKASENT

Prosimy o dołączenie klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 883)”.

26 wrz 2016

Kiermasz Świąteczny na Cmentarzu Junikowo.

Spółka z o.o. TARGOWISKA w Poznaniu informuje, że w dniach od 28 października do 01 listopada 2016r. organizuje okolicznościowy kiermasz handlowy na placu przed cmentarzem Junikowo – od bramy głównej od strony ulicy Grunwaldzkiej do narożnika z ulicą Cmentarną, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Zainteresowanych udziałem w kiermaszu Spółka zaprasza do złożenia wniosku o przydział miejsca handlu. Wnioski można składać osobiście w siedzibie Spółki w Poznaniu, ul. Żmigrodzka 41/49 pok. 204, w godzinach 7:30 do 14:30 lub mailem: biuro@targowiska.com.pl. Ostateczny termin złożenia wniosku to godzina 14:30 dnia 14 października 2016r. (piątek) Wniosek powinien zawierać wskazanie miejsca proponowanego do wykupienia oraz ofertę cenową za całość stanowiska handlowego, z uwzględnieniem minimalnych stawek opłat eksploatacyjnych podanych niżej.

Sprzedaż miejsc kiermaszowych nastąpi po dokonaniu wyboru kontrahenta proponującego najkorzystniejszą cenę za określone miejsce, od dnia 17 do 18 października 2016 r. w godzinach od 7:30 do 14:30. W przypadku propozycji od więcej niż jednego zainteresowanego dotyczącej jednakowej ceny za to samo miejsce handlowe pierwszeństwo w przydziale będzie miał kontrahent Spółki, natomiast jeśli obie propozycję będą pochodziły od kontrahentów Spółki lub osób nie będących Kontrahentami Spółki, zainteresowani poproszeni zostaną telefonicznie o złożenie dodatkowej oferty cenowej. W przypadku ponownego powtórzenia wybór nastąpi na podstawie losowania.

Uczestnikom kiermaszu przysługuje prawo wykupienia kilku miejsc handlu, wyłącznie na własny rachunek i we własnym imieniu. Wykupionych miejsc nie można przekazywać osobom trzecim, pod rygorem cofnięcia rezerwacji. Rezerwacja wykupionych miejsc obowiązuje do godziny 9:00 każdego z dni trwania kiermaszu. Po upływie wyznaczonej godziny rezerwacji miejsca, obsługa kiermaszu może wskazać je handlującym na zasadzie dziennej doraźnej.

Warunkiem uzyskania rezerwacji miejsca handlowego na kiermaszu jest wpłacenie w kasie Spółki zadeklarowanej kwoty tytułem opłaty eksploatacyjnej i kaucji zwrotnej w wysokości 800,00 zł brutto.

Kaucja będzie zwrócona w terminie do 04.11.2016r. po bezusterkowym protokolarnym odbiorze przedmiotu dzierżawy. W przypadku uszkodzeń przedmiotu dzierżawy , Wydzierżawiający zleci naprawę uszkodzeń i ureguluje należność za wykonaną usługę z zabezpieczonej kaucji.

W przypadku gdy wartość ewentualnych napraw :
-nie przekroczy wartości zabezpieczonej kaucji pozostała po wykorzystaniu kwota zostanie zwrócona dzierżawcy w terminie jednego dnia po dokonanym odbiorze przedmiotu uszkodzenia
-przekroczy zabezpieczoną kwotę (kaucji) Dzierżawca zobowiązuje się do pokrycia pozostałej wartości naprawy uszkodzeń pod rygorem wystąpienia przez Wydzierżawiającego na drogę postępowania sądowego.
W związku ze zmianą organizacji placu kiermaszowego codzienna dostawa towaru winna odbywać się w godzinach do 7:00 (w dniu 01 listopada 2016 r. do 6:00) –z zachowaniem bezpieczeństwa w ruchu i dojazdu do wyznaczonych miejsc handlu wszystkim uczestnikom kiermaszu.

Dla handlujących w branży spożywczej (w tym mała gastronomia) Spółka wyznaczyła następujące miejsca handlu: 48/49/64/65/41/42/43/68/67, których sprzedaż nastąpi według ww. zasad, przy czym podstawą sprzedaży miejsc handlującym w branży spożywczej będzie także aktualne postanowienie Sanepidu dopuszczające prowadzenie działalności przed nekropolią.

CENNIK OPŁAT EKSPLOATACYJNYCH KIERMASZOWYCH (wyłącznie na cały okres kiermaszu) będący określeniem stawki minimalnej, wyjściowej dla oferenta:
1/ place duże ( o pow. 35m2) –1000,- zł;
2/ place średnie ( o pow. 29 m2) – 850,- zł;
3/ place średnie ( o pow. 23m2) – 750,- zł;
4/place małe (o pow.12 m2) – 600,zł;
5/ stoiska mała gastronomia ( o pow. od 13 m2) – 1.800,- zł;
6/ stoiska spożywcze w tym wyroby cukiernicze ( o pow. do 11 m2) – 1100,-zl.

UWAGA! Osoby prowadzące na kiermaszu działalność handlową na zasadzie doraźnej, bez wcześniejszego wykupienia miejsca, na wolnych w danym dniu miejscach handlowych – za każdy dzień handlu na placu o wielkości do 5 m2 uiszczają opłatę eksploatacyjną w wysokości 350,-zł Miejsca handlu dla handlujących doraźnie wyznacza obsługa kiermaszu.

Uwaga! Wzór umowy stanowi integralną część warunków przystąpienia do kiermaszu.

Załącznik nr.1
Załącznik nr.2
Wzór umowy

26 lip 2016

Zaproszenie na Dożynki Miejskie 2016

Spółka Targowiska zaprasza Państwa do wzięcia udziału w części handlowej imprezy Dożynki Miejskie odbywającej się w Parku Wilsona w Poznaniu.

Program: 

 • 13:00 Msza święta – kościół p.w. św. Michała Archanioła (ul. Stolarska)
 • 14:00 Przemarsz korowodu dożynkowego (ul. Stolarska, ul. Śniadeckich, ul. Parkowa)
 • 14:40 Powitanie gości
 • 15:00 Obrzęd dożynkowy – Zespół Pieśni i Tańca ŁANY Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • 15:30 Występ Zespołu Pieśni i Tańca ŁANY Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • 16:00 Występ Orkiestry Miasta Poznania przy MPK
 • 16:40 Pokaz sokolniczy – Sokolnictwo GOA
 • 17:00 Występ Zespołu Ludowego STOKROTKI
 • 17:30 Pokaz gimnastyki artystycznej – Barbara Ziółkowska
 • 17:40 Dożynkowy blok dla dzieci – Teatr DUDULA
 • 18:30 ZUMBA – TimeCreator
 • 19:00 UKULELE – Pierwsza Poznańska Niesymfoniczna Orkiestra
 • 20:00 Występ Andrzeja Rybińskiego

Prowadzenie Dożynek Miejskich: Elżbieta Wojtas i Paweł Kuleszewicz

Imprezy towarzyszące: wioska ginących zawodów; pokazy: florystyczne, wypieku chleba, ratownictwa wodnego, pracy psów ratowniczych i tresury psów obronnych; wystawy: gołębi i drobiu ozdobnego, królików, zwierząt gospodarskich i kotów; warsztaty zasad udzielania pierwszej pomocy; animacje dla dzieci; konkurs wiedzy rolniczej. Do udziału w uroczystościach zapraszamy poczty sztandarowe.

Termin: 27 sierpnia 2016r. (sobota) od godz. 10.00 do 21.00

Cennik:

Najem straganu: 150,00 zł netto

Wynajęcie powierzchni pod własne stanowisko handlowe (z wyłączeniem branży gastronomicznej) –  60,00 zł/m2

Wynajęcie powierzchni pod własne stanowiska handlowe (gastronomia) – 100,00 zł netto/m2

Wypełniony formularz (zgłoszenie udziału) proszę przesyłać na następujący adres e-mail: biuro@targowiska.com.pl

Więcej informacji Spółka udziela pod numerem telefonu: 61/8520492 lub pod adresem e-mail: biuro@targowiska.com.pl

A tak było w zeszłym roku!

Foto: Janusz Ludwiczak

10 cze 2016

11-26.06.2016 – Jarmark Świętojański

W dniach 11-26 czerwca poznański Stary Rynek znów zapełni się ponad setką kolorowych kramów i kramików, drewnianych domków. Po raz 41 odbędzie się Jarmark Świętojański, który co roku ściąga do naszego Poznania rzesze artystów, rękodzielników i rzemieślników. Będzie to znakomita okazja nie tylko do podziwiania i kontemplowania ich sztuki, ale każdy będzie mógł kupić dla siebie coś szczególnego, wyjątkowego.

Drewniane domki handlowe zapełnią się unikatowymi wyrobami rękodzielniczymi, takimi jak: biżuteria z bursztynu, drewna i poroża, szkło dmuchane, szkło fusing, odzież i galanteria z Indii i Nepalu, ręcznie szyte zabawki itp.

Siostry zakonne z monasteru na Białorusi tradycyjnie przygotowały różnorodną ofertę rękodzielniczą: między innymi ikony pisane i naklejane, witraże,  upominki i zabawki dla dzieci, ręcznie wyrabianą i malowaną ceramikę. Poznańskie Pogotowie Społeczne zaprezentuje również bogatą ofertę rękodzieła wykonanego przez swoich podopiecznych.

Głodni i spragnieni znajdą smakołyki i napitki zarówno nasze lokalne, regionalne, ale i te z najodleglejszych stron Europy. Od lat wielkim zainteresowaniem cieszą się oferowane na naszych jarmarkach artykuły spożywcze pochodzące z Litwy, takie jak wiejskie chleby, kindziuki, cepeliny czy kresowy kwas chlebowy.

Smakosze rodzimych produktów znajdą tu tradycyjne podlaskie wędliny, poznańskie rogale marcińskie, miody z własnej pasieki i inne wyroby pszczele, piwa z małych lokalnych browarów oraz polskie wina ekologiczne.

Na stoiskach pojawi się także  turecka i grecka chałwa, baklava i inne wypieki orientalne, ręcznie wyrabiane naturalne mydła i inne kosmetyki z Maroka, oryginalne herbaty i kawy ze Sri Lanki.

Modne panie będą miały okazję do powiększenia swojej kolekcji biżuterii i odzieży o niepowtarzalne ozdoby, nakrycia głowy czy ręcznie malowane jedwabne chusty i szale.

Stoiska handlowe będą czynne już od godziny 10:00 do godziny 21:00 lub do „ostatniego” klienta.

Trudno wyobrazić sobie Jarmark Świętojański bez licznej grupy kolekcjonerów, numizmatyków, filatelistów i handlarzy starociami. Swoje  kolekcje zaprezentują na ulicy Wronieckiej.

Dla najmłodszych tradycyjnie otworzy swe podwoje  „Bajkowy Rynek- Poznań czyta dzieciom”.

Przez cały jarmark odbywać się będą  liczne koncerty, występy i widowiska artystyczne między innymi  nawiązujące do tradycji „Nocy Kupały”.

Na płycie Starego Rynku stanie  wczesnośredniowieczna osada prezentująca życie codzienne jej mieszkańców. Odbywać się będą warsztaty rękodzielnicze, pokazy unikatowych zawodów itp.

Serdecznie zapraszamy!

Zobacz szczegółowy program!

14 maj 2016

7-8.05.2016 – Zielony Poznań

Po raz kolejny jesteśmy współorganizatorem kiermaszu inaugurującego XXIII edycję konkursu „Zielony Poznań” w Parku Wilsona przed Palmiarnią Poznańską. W tym roku odbędzie się on w majowy weekend 7-8 maja. Zapraszamy wszystkich mieszkańców Poznania i okolic- amatorów działek, ogrodów i ogródków do zakupu roślin oferowanych podczas kiermaszu, skorzystania z porad fachowców, obejrzenia wystaw i pokazów.

30 mar 2016

27.08.2016 – Dożynki miejskie

Tegoroczne już XXI obchody Dożynek Miejskich, których Spółka „Targowiska” jest współorganizatorem odbędą się w sobotę 27 sierpnia. Zapraszamy do Parku Wilsona. Jak co roku na odwiedzających czeka mnóstwo atrakcji i imprez towarzyszących: wioska ginących zawodów-pokazy warsztatów: np. garncarza, świecownika, kowala, pokazy wypieku chleba, przędzenia wełny czy wyrobu papieru czerpanego, wystawy zwierząt hodowlanych i domowych, pokazy tresury psów i ratownictwa i wiele wiele innych. na głodnych i spragnionych czekać będzie darmowa grochówka z wojskowego kotła i pachnąca kawa.

Facebook


Warning: Use of undefined constant php - assumed 'php' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /targowiska/wp-content/plugins/arscode-social-slider/fblb_slider.php on line 47