Informujemy, że tegoroczne Betlejem Poznańskie odbywać się będzie w 2 lokalizacjach.

Pierwsza lokalizacja to teren zrewitalizowanego Rynku Łazarskiego, który zostanie uroczyście otwarty przez władze Miasta w dniu 04 grudnia br. i jednocześnie rozpocznie „Betlejem Łazarskie”, które potrwa do dnia 19 grudnia 2021r.

W ramach uroczystego otwarcia Rynku Łazarskiego odbędą się będą koncerty na scenie, gdy miejskie z nagrodami, warsztaty i animacje dla dzieci.

Druga lokalizacja to teren przy wejściu głównym do hali widowiskowej ARENA przy ul. Wyspiańskiego– tam Betlejem Poznańskie 2021 wraz z Festiwalem Rzeźby Lodowej rozpocznie się 10 grudnia i potrwa także do 19 grudnia 2021.

W ramach tego jarmarku oprócz Festiwalu Rzeźby Lodowej odbywać się będą również gry miejskie, warsztaty i animacje dla dzieci , spotkania z Mikołajem, akcja Mikołaje na motorach  i inne.

  

Zapraszamy do zgłaszania udziału w obu tych imprezach.

Formularz zgłoszeniowy ARENA | Formularz Rynek Łazarski