Ogłoszenie o zmianie terminu składania ofert z powodu błędnego druku ofertowego załącznik nr 2 do SIWZ: CZYTAJ

Załącznik nr 2 do siwz Oferta