Przetarg na budowę targowiska został unieważniony. Szczegóły w poniższym pliku.

Zawiadomienie o unieważnieniu

—————————–

Zapraszamy do zapoznania się z przetargiem na budowęTargowiska ŚWIT – KWARTAŁ ZABUDOWY UL. ŚWIT/GROCHOWSKA/JUTRZENKI

Ogloszenie o zamowieniu

Targowisko_swit_SIWZ_IDW_OST

Targowisko_swit_SIWZ_Umowa_OST

Targowisko Swit_załącznik nr 1A do SIWZ – KOSZTORYS

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

2. DOKUMENTACJA ROZBIÓRKI

3a. DOKUMENTACAJ PROJEKTOWA

3b. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

4. ETAPOWANIE PRAC

5. POZWOLENIE NA BUDOWĘ

6. TOALETA

7. STWIOR

8. Przedmiar robót.pdf