Zapraszamy do wzięcia udziału w przetargu na Usługi porządkowe na placach targowiskowych i Jarmarkach w Poznaniu, zarządzanych przez Spółkę z o.o. „TARGOWISKA” w Poznaniu.

Szczegóły poniżej:

Przynależność do grupy kapitałowej

SPECYFIKACJA

Wykaz_usług

Wzór Umowy

Zał nr 1 Opis techniczny

Załącznik nr 2 Określenie zakresu czynności

Załącznik nr 3 Punktacja

Załącznik nr 4 Ocena wykonania usługi

Brak podstaw wykluczenia

Formularz ofertowy

Informacja z otwarcia ofert 18r

Oświadczenie i wykaz pracowników

Oświadczenie spełnienie warunków

Potencjał-techniczny