Ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Usługi odbioru i transportu odpadów z targowisk, Jarmarków i Kiermaszy w Poznaniu, zarządzanych przez „TARGOWISKA” Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu”.

Załączniki:
Ogłoszenie usługi wywozu 2020
SPECYFIKACJA wywóz 2020 v
załącznik nr 1 do opisu technicznego (002)v
Załącznik nr 1 do SIWZ i Umowy v załącznik nr 2 do opisu technicznego I i II 2020
załącznik nr 2 Oferta
załącznik nr 3 do opisu technicznego
załącznik nr 3 do siwz Oświadczenie spełnienie warunków załącznik nr 4 do opisu Harmonogramy wywozu V-XII i III – IV
załącznik nr 4 do siwz Brak podstaw wykluczenia
załącznik nr 5 do opisu technicznego Harmonogramy wywozu I-II
załącznik nr 5 do siwz Przynależność do grupy kapitałowej
załącznik nr 6 do SIWZ Wykaz usług
załącznik nr 6 Harmonogramy wywozu V-IX i IV Bukowska załącznik nr 7 do SIWZ Potencjał techniczny
załącznik nr 7 Harmonogramy wywozu V VI IX oraz XII załącznik nr 8 do Umowy Oświadczenie i wykaz pracowników v
załącznik nr 8 Harmonogramy wywozu I-II
załącznik nr 9 WYWOZY KONTENER KIERMASZ ŚW. MARCIN 2020
załącznik nr 9 Wzór umowy
załącznik nr 10 do Umowy, Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
załącznik nr 10 WYWOZY KONTENER ŚWIĘTOJAŃSKI 2020
załącznik nr 11 do opisu technicznego WYWOZY KONTENER WIELKANOCNY 2021
załącznik nr 11 do Umowy, Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
załącznik nr 12 do opisu technicznego WYWOZY KONTENER BETLEJEM POZNAŃSKIE 2020
Załącznik nr 13 WYWOZY KONTENER KIERMASZ JUNIKOWO 2020