Zachęcamy do zapoznania się z dokumentacją przetargu na Usługi odbioru i transportu odpadów z targowisk.

Ogłoszenie usługi wywozu 2019
SPECYFIKACJA wywóz 2019
załącznik nr 1 do opisu technicznego
załącznik nr 1 Opis techniczny
załącznik nr 2 do opisu technicznego I i II 2020
załącznik nr 2 Oferta
załącznik nr 3 Oświadczenie spełnienie warunków
załącznik nr 3 Harmonogramy wywozu V-XII i III – IV
załącznik nr 4 Brak podstaw wykluczenia
załącznik nr 4 Harmonogramy wywozu I-II
załącznik nr 5 Harmonogramy wywozu V-IX i IV Bukowska
załącznik nr 5 Przynależność do grupy kapitałowej
załącznik nr 6 do SIWZ Wykaz usług
załącznik nr 6 Harmonogramy wywozu V VI IX oraz XII
załącznik nr 7 do SIWZ Potencjał techniczny
załącznik nr 8 do Umowy Oświadczenie i wykaz pracowników
załącznik nr 9 Wzór umowy
załącznik nr 10 do Umowy, Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
załącznik nr 11 do Umowy, Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych