Zapraszamy do zapoznania się z ponownym przetargiem na budowę Targowiska ŚWIT – KWARTAŁ ZABUDOWY UL. ŚWIT/GROCHOWSKA/JUTRZENKI

Szczegóły:

20180212 TARGOWISKA_Targowisko_swit_SIWZ_IDW_zmiana ogloszenia nr3

20180212 TARGOWISKA_Targowisko_swit_odpowiedzi na pytania_zmiana SIWZ_nr…

8. Przyłącze wod-kan

Targowisko_swit_odpowiedzi na pytania_cz.2_II PRZETA…

Targowisko_swit_SIWZ_IDW_ogloszenie

Targowisko_swit_SIWZ_Umowa_II przetarg_ost

Targowisko_swit_SIWZ_IDW_II PRZETARG_OST

Targowisko Swit_załącznik nr 1A do SIWZ – KOSZTORYS TES zero_1

Targowisko_swit_edytowalne wersje zalacznikow SIWZ_II PRZETARG_OST

 

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

2. DOKUMENTACJA ROZBIÓRKI

3a. DOKUMENTACAJ PROJEKTOWA

3b. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

4. ETAPOWANIE PRAC

5. POZWOLENIE NA BUDOWĘ

6. TOALETA

7. STWIOR

8. Przedmiar robót

Odpowiedzi na pytania_zmiana SIWZ_II…

Pozwolenie na wycinke

SIWZ_IDW_zmiana ogloszenia

Targowisko_swit_zmiana SIWZ_nr 2_II PRZETARG

SIWZ_IDW_zmiana ogloszenia nr2